درباره ما

احمد عبادی

همکار تولید

احمدِ تلاشگر از همکاران با اعتماد به نفسِ بالا و جدی در واحد تولید به حساب می آید.

تاریخ تولد: ۱۳۷۳/۱۱/۱۱

مدرک تحصیلی: دیپلم

سابقه فعالیت تخصصی: ۱ سال