درباره ما

اسماعیل طومار خانی

سرپرست تولید

تاریخ تولد: ۱۳۷۵/۰۴/۱۴

مدرک تحصیلی: دیپلم

سابقه فعالیت تخصصی: ۳ سال