رسول فقیدنو - rasoul faghidno - درباره ما

رسول فقیدنو

مدیر عامل

از پیشکسوتان و افتخار آفرینانِ صنعت نساجی و پوشاک، با بیش از 75 سال سابقه فعالیت و مدیریت در این حوزه هستند.

تاریخ تولد: ۱۳۱۴/۶/۱۰

سابقه فعالیت تخصصی: بیش از ۷۵ سال