زینب احسنی - zeinab ahsani - درباره ما

زینب احسنی

سرپرست آزمایشگاه تحقیق و توسعه

زینب جانِ پُر انرژی و خندان، تلاشی مستمر در جهت پیشرفت واحد تولید کهن تاج دارد.

تاریخ تولد: ۱۳۷۱/۵/۲۸

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

سابقه فعالیت تخصصی: 2 سال