سولماز گزوانی - solmaz - درباره ما

سولماز گزوانی

کارشناس حسابداری فروش و انبار

سولمازِ با اراده، از خستگی ناپذیر های حسابداری است که همواره پذیرای تجربه و چالش های جدید میباشد.

تاریخ تولد: ۱۳۶۵/۷/۴

مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری

سابقه فعالیت تخصصی: 6 سال

داخلی: ۱۰۷