درباره ما

فاطمه ظهوری

کارمند لجستیک

فاطمه ی دقیق و ریزبین، با روحیه ای پر انرژی و خستگی ناپذیر نقش مهمی در نظم کهن تاج دارد.

تاریخ تولد: ۱۳۵۹/۰۴/۰۲

مدرک تحصیلی:‌ سیکل

سابقه فعالیت تخصصی: ۶ سال

داخلی: ۱۱۲