فرهاد طالبی - farhad talebi - درباره ما

فرهاد طالبی

 سرپرست انبار مرکزی / کارشناس حمل داخلی

فرهادِ وظیفه شناس و خوش اخلاق همیشه با نهایت انعطاف و هماهنگ با تیم عمل میکند.

تاریخ تولد: ۱۳۶۷/۱۱/۱۵

مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی عمران

سابقه فعالیت تخصصی: 6 سال

داخلی: ۱۱۰