لیلا نوری - leila nouri - درباره ما

لیلا نوری

رئیس آزمایشگاه نساجی/کارشناس پشتیبانی‌ علمی‌ فروش

لیلای مصمم, متعهد وباانگیزه نقش بسزایی در عملکرد و رشد علمی واحد آزمایشگاه مجموعه ی کهن تاج دارد.

تاریخ تولد: ۱۳۶۴/۷/۱۳

مدرک تحصیلی:‌ کارشناس ‌ارشد‌ مهندسی ‌شیمی ‌نساجی

سابقه فعالیت تخصصی: 6 سال

داخلی: ۱۰۵