یونس فقیدنو - younes faghidno - درباره ما

یونس فقیدنو

رئیس هیئت مدیره

کار آفرینِ کهن تاج با آینده نگری و روحیه خوش مدیریتی اساسی ترین پایه ی مجموعه ی ما هستند.

تاریخ تولد: ۱۳۵۱/۲/۲۸

مدرک تحصیلی:‌ کارشناسی مهندسی مکانیک

سابقه فعالیت تخصصی: ۲7 سال