Alkali Unique Alkaline Buffer

Category:

  • Alkali Unique به راحتی در دمای معمولی با آب رقیق میشود و میتواند در سیستمهای اتوماسیون استفاده گردد.
  • بدلیل وجود ترکیبات یکنواخت کننده و فیکس کننده به ثابت نگه داشتن سطح PH در سیستم رمق کشی کمک کرده و  ثبات رنگی را بهبود می بخشد.
  • تاثیر قابل توجه دیسپرس کنندگی این ماده باعث میشود که دستگاههای رنگرزی تمیز و عاری از رسوبات باقی بماند.

کاربرد و نحوه مصرف

جهت افزایش ایمنی و سلامت کارکنان، در هنگام استفاده از دستکش و عینک صنعتی استفاده شود.

 

درصد رنگ

Alkali  unique(gr/l)

۰.۱>

۱.۵

۱-۰.۱

۱.۵-۲.۵

۲۱

۲.۵-۳.۵

۳۲

۳.۵-۴

۵۳

۴-۵

۵<

۵

 

مقدار مصرف بافر بستگی به شید نهایی و درصد رنگ وPH  مورد نظر دارد.

شرایط نگهداری

بسته بندی دربشکه های پلاستیکی ۱۱۰ کیلویی است. در ظروف پلمپ و در دمای اتاق بمدت ۶ ماه قابل نگهداری میباشد؛ پس از هر بار مصرف درب بشکه بسته شود.

PH (محلول 1%)

تقریباً 13

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Alkali Unique Alkaline Buffer”