Antiper DR Antiperoxide Enzyme

  • Antiper DRگازO۲ را توسط شکست پروکساید به آب تبدیل می کند. به همین دلیل قبل از سفید گری با پروکساید در طول مدت زمان شستشو، آب، زمان و کار صرفه جویی می شود و مقدار مصرف اب کاهش می یابد.
  • پروسه ی چاپ میتواند بدون نیاز به تغییر حمام شروع شود .
  • Antiper DR میتواند در PH ۶-۷ عمل کند.
  • Antiper DR تاثیری بر روی نخ و مواد رنگی ندارد.
  • پس از کار با این ماده نیازی به شستشو نیست و استفاده مکرر از آن مشکلی ایجاد نمی کند.
  •  Antiper DR قابل تجزیه در محیط زیست است و محصولاتی که برای مصرف اب ضرر داشته باشد را تولید نمی کند.

کاربرد و نحوه مصرف

برای بیشترین فعالیت Antiper DR:

PH:5-7

دما:۵۰-۴۵ درجه

Antiper DR:

g/l 0.3-0.8

پس از پروسه سفید گری، شستشو با اب گرم انجام شود سپس PH تنظیم میشود وg/l  0.3-0.8 Antiper DR را اضافه کنید. پروسه را برای 20-15 دقیقه دنبال کنید، تمام پروکساید از بین می رود، پس از ازمایش پروکساید، می توانید رنگرزی را آغازکنید.

شرایط نگهداری و بسته بندی

مدت زمان ماندگاری ۶ ماه در بشکه های اصلی در دمای زیر ۲۵ درجه و در بشکه های ۱۱۰کیلویی موجود می باشد.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Antiper DR Antiperoxide Enzyme”

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.