Antiper DR Antiperoxide Enzyme

  • Antiper DRگازO۲ را توسط شکست پروکساید به آب تبدیل می کند. به همین دلیل قبل از سفید گری با پروکساید در طول مدت زمان شستشو، آب، زمان و کار صرفه جویی می شود و مقدار مصرف اب کاهش می یابد.
  • پروسه ی چاپ میتواند بدون نیاز به تغییر حمام شروع شود .
  • Antiper DR میتواند در PH ۶-۷ عمل کند.
  • Antiper DR تاثیری بر روی نخ و مواد رنگی ندارد.
  • پس از کار با این ماده نیازی به شستشو نیست و استفاده مکرر از آن مشکلی ایجاد نمی کند.
  •  Antiper DR قابل تجزیه در محیط زیست است و محصولاتی که برای مصرف اب ضرر داشته باشد را تولید نمی کند.

کاربرد و نحوه مصرف

برای بیشترین فعالیت Antiper DR:

PH:5-7

دما:۵۰-۴۵ درجه

Antiper DR:

g/l 0.3-0.8

پس از پروسه سفید گری، شستشو با اب گرم انجام شود سپس PH تنظیم میشود وg/l  0.3-0.8 Antiper DR را اضافه کنید. پروسه را برای 20-15 دقیقه دنبال کنید، تمام پروکساید از بین می رود، پس از ازمایش پروکساید، می توانید رنگرزی را آغازکنید.

شرایط نگهداری و بسته بندی

مدت زمان ماندگاری ۶ ماه در بشکه های اصلی در دمای زیر ۲۵ درجه و در بشکه های ۱۱۰کیلویی موجود می باشد.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Antiper DR Antiperoxide Enzyme”