Antiper R Antiperoxide Enzyme

  • Antiper RگازO2 را توسط شکست پروکساید به آب تبدیل می کند. به همین دلیل قبل از سفید گری با پروکساید در طول مدت زمان شستشو، آب، زمان و کار صرفه جویی می شود و مقدار مصرف اب کاهش می یابد.
  • پروسه ی چاپ میتواند بدون نیاز به تغییر حمام شروع شود .
  • Antiper R میتواند در PH 6-7 عمل کند.
  • Antiper R تاثیری بر روی نخ و مواد رنگی ندارد.
  • پس از کار با این ماده نیازی به شستشو نیست و استفاده مکرر از آن مشکلی ایجاد نمی کند.
  • Antiper R قابل تجزیه در محیط زیست است و محصولاتی که برای مصرف اب ضرر داشته باشد را تولید نمی کند.

کاربرد و نحوه مصرف

برای بیشترین فعالیت Antiper R:

PH:۵-۷

دما:۵۰-۴۵ درجه

Antiper R:

  g/l ۰.۲-۰.۵

پس از پروسه سفید گری، شستشو با اب گرم انجام شود سپس PH تنظیم میشود و g/l ۰.۲-۰.۵ Antiper Rرا اضافه کنید. پروسه را برای ۲۰-۱۵ دقیقه دنبال کنید، تمام پروکساید از بین می رود، پس از ازمایش پروکساید، می توانید رنگرزی را آغازکنید.

شرایط نگهداری و بسته بندی

مدت زمان ماندگاری ۶ ماه در بشکه های اصلی در دمای زیر ۲۵ درجه و در بشکه های ۱۱۰کیلویی موجود می باشد.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Antiper R Antiperoxide Enzyme”