Blue Wash Washing Agent

Category:

  • صابون پسشور BLUE WASH در شست و شو فاقد هر گونه کف مزاحم می باشد.
  • دارای خاصیت آنتی استینینگ (اثر ضد لکه گذاری) است.
  • این ماده می تواند در همه فرآیندهای آبی مصرف شده و چون خواص یکنواخت کنندگی و دیسپرس کنندگی و سختی گیری دارد لذا به نرم کردن آب سخت کمک میکند.
  • این ماده بخاطر داشتن خواص دیسپرس کنندگی بالا از نشستن ذرات بر روی سطوح جلوگیری میکند.
  • صابون پسشور BLUE WASH دارای خواص ضدخوردگیها است.
  • قدرت این ماده در دمای جوش بسیار بالاتر می باشد.
  • دارای PH اسیدی است که در پروسه خنثی سازی کالای رنگرزی شده با رنگ راکتیو اثر مثبت خواهد داشت.
  • در سیستم های اتوماسیون مناسب بوده چون کمترین زمان را در خطوط اشغال می کند، بنابراین رانده مان تولید را افزایش میدهد.
  • در سیستم های ممتد سفیدگری بعلت داشتن خواص نفوذ دهندگی بالا و پایدارکنندگی مناسب، نتیجه خوبی میدهد.

شرایط نگهداری

دردمای اتاق بمدت ۶ ماه قابل نگهداری است  و بسته بندی در بشکه های ۱۱۰ کیلویی پلاستیکی میباشد.

کاربرد و نحوه مصرف

کاربرد صابون پسشور BLUE WASH در سیستم رمق کشی:1 BLUE WASH گرم بر لیتر

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Blue Wash Washing Agent”