Eco Wet Hydrophilic Softener

 • کلیه ی مواد مصرف شده در ساخت این ماده کاملا دوستدار محیط زیست می­باشد.
 • این نرمکن قابل استفاده در سیستم فولارد می­باشد و به راحتی در آن مورد استفاده قرار می­گیرد و رقیق سازی و استفاده از آن در خطوط تولید امکان­پذیر می­باشد.
 • در محدوده pH بین ۹-۴ و در دمای  ۲۵ مقاوم و پایدار است.
 • این نرمکن در محدود­ه­ی دمایی ۸۰ در محیط اسیدی و در محدوده دمایی ۴۵در محیط قلیایی پایدارخواهد بود.
 • قابل استفاده بر روی انواع پارچه­های پنبه، پلی استر، مخلوط پنبه-پلی استر و یا ویسکوز-پلی استر می باشد.
 • زیردستی نرم، لطیف و ابریشمی به پارچه می­بخشد.
 • دارای خاصیت هیدروفیل (آب­دوست) است.
 • فاقد اثر زردی است و لکه و تغییر رنگی بر روی پارچه ایجاد نخواهد کرد.
 • خاصیت عمق دهندگی ندارد.
 • این نرمکن در برابر سختی آب حاوی کلسیم در محدوده غلظت حدود ppm ۲۵۰، تا دمای ۶۰ مقاومت خوبی از خود نشان می­دهد.
 • پایداری این نرمکن در آب سخت حاوی کلسیم در محدوده غلظت ppm ۲۵۰ ارزیابی و کنترل شده است در صورت استفاده از این نرمکن در آب خیلی سخت (خارج از محدوده ارزیابی) می­بایست در آزمایشگاه تست گردد.
 • در محلول الکترولیتی تا دمای ۶۰ مقاوم و پایدار است.
 • کنترل پایداری در غلظت ۳۰ گرم برلیتر از محلول الکترولیتی انجام شده است.

کاربرد و نحوه مصرف

با توجه به زیر دست و میزان نرمی، این ماده در سیستم فولارد از ۱۰ تا ۳۰ گرم بر لیتر پیشنهاد می­شود.

بسته بندی

در بشکه های ۱۱۰  و ۱۰۰۰ کیلویی موجود می باشد.

نحوه نگهداری

 • درظروف پلمپ و در دمای اتاق به مدت ۶ ماه قابل نگهداری است.
 • دور از نور مستقیم خورشید و یخ زدگی قرار گیرد.

توجه

 • قبل از مخلوط کردن نرمکن با سایر مواد شیمیایی و  استفاده از آن در غیر از موارد ذکر شده در  بروشور، بایستی در آزمایشگاه ارزیابی گردد.
 • کنترل میزان پایداری­ نرمکن در شرایط مختلف، در غلظت ۳۰ گرم بر لیتر، انجام پذیرفته است.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Eco Wet Hydrophilic Softener”