Eco Wet Hydrophilic Softener

 • کلیه ی مواد مصرف شده در ساخت این ماده کاملا دوستدار محیط زیست می­باشد.
 • این نرمکن قابل استفاده در سیستم فولارد می­باشد و به راحتی در آن مورد استفاده قرار می­گیرد و رقیق سازی و استفاده از آن در خطوط تولید امکان­پذیر می­باشد.
 • در محدوده pH بین ۹-۴ و در دمای  ۲۵ مقاوم و پایدار است.
 • این نرمکن در محدود­ه­ی دمایی ۸۰ در محیط اسیدی و در محدوده دمایی ۴۵در محیط قلیایی پایدارخواهد بود.
 • قابل استفاده بر روی انواع پارچه­های پنبه، پلی استر، مخلوط پنبه-پلی استر و یا ویسکوز-پلی استر می باشد.
 • زیردستی نرم، لطیف و ابریشمی به پارچه می­بخشد.
 • دارای خاصیت هیدروفیل (آب­دوست) است.
 • فاقد اثر زردی است و لکه و تغییر رنگی بر روی پارچه ایجاد نخواهد کرد.
 • خاصیت عمق دهندگی ندارد.
 • این نرمکن در برابر سختی آب حاوی کلسیم در محدوده غلظت حدود ppm ۲۵۰، تا دمای ۶۰ مقاومت خوبی از خود نشان می­دهد.
 • پایداری این نرمکن در آب سخت حاوی کلسیم در محدوده غلظت ppm ۲۵۰ ارزیابی و کنترل شده است در صورت استفاده از این نرمکن در آب خیلی سخت (خارج از محدوده ارزیابی) می­بایست در آزمایشگاه تست گردد.
 • در محلول الکترولیتی تا دمای ۶۰ مقاوم و پایدار است.
 • کنترل پایداری در غلظت ۳۰ گرم برلیتر از محلول الکترولیتی انجام شده است.

کاربرد و نحوه مصرف

با توجه به زیر دست و میزان نرمی، این ماده در سیستم فولارد از ۱۰ تا ۳۰ گرم بر لیتر پیشنهاد می­شود.

بسته بندی

در بشکه های ۱۱۰  و ۱۰۰۰ کیلویی موجود می باشد.

نحوه نگهداری

 • درظروف پلمپ و در دمای اتاق به مدت ۶ ماه قابل نگهداری است.
 • دور از نور مستقیم خورشید و یخ زدگی قرار گیرد.

توجه

 • قبل از مخلوط کردن نرمکن با سایر مواد شیمیایی و  استفاده از آن در غیر از موارد ذکر شده در  بروشور، بایستی در آزمایشگاه ارزیابی گردد.
 • کنترل میزان پایداری­ نرمکن در شرایط مختلف، در غلظت ۳۰ گرم بر لیتر، انجام پذیرفته است.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Eco Wet Hydrophilic Softener”

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.