Monotonic Printing Binder

Category:

  • Monotonic Binderاین ماده قابلیت حلالیت در آب را دارد.
  • این بیندر قابل استفاده جهت چاپ کالا با اکلیل را داراست همچنین در پروسه های چاپ روی کاغذ مورد استفاده قرار میگیرد.
  • در نحوه ی نگهداری باید دقت شود به اینصورت که در دمای بین ۱۰-۳۰ درجه ی سانتی گراد نگهداری شود.

شرایط نگهداری

بسته بندی دربشکه های پلاستیکی ۱۱۰ کیلویی است. در ظروف پلمپ و در دمای اتاق بمدت ۶ ماه قابل نگهداری میباشد؛ پس از هر بار مصرف درب بشکه بسته شود.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Monotonic Printing Binder”