Poly Soft Conc Silicone Softener

  • نرمکن سیلیکونی POLY SOFT CONC برپایه ی بلاک آمینو سیلیکون کوپلیمر ها میباشد.
  • نرمکن سیلیکونی POLY SOFT CONC فاقد هرگونه امولسیفایر است.
  • در محدوده pH  بین 4-10 در دمایC ° 25 مقاوم و پایدار است.
  • نرمکن سیلیکونی POLY SOFT CONC پایداری بسیار بالایی در محیط اسیدی و قلیایی تا محدوده ی دمایی C° 80- 70 داراست.
  • به راحتی مورد مصرف قرار می گیرد و امکان رقیق سازی و استفاده از آن در خطوط تولید امکان پذیر می باشد.

کاربرد و نحوه مصرف

ابتدا مقدار ۱:۴ یا ۱:۵ رقیق شده سپس بسته به زیر دست و میزان نرمی، این ماده از ۱۰ تا ۳۰ گرم بر لیتر مورد استفاده قرار میگیرد.

(بهتر است رقیق سازی با دور 100-200rpm  و  دمای آب 25 درجه انجام گردد)

بسته بندی

در بشکه های ۱۱۰ کیلویی موجود می باشد.

نحوه نگهداری

درظروف پلمپ و در دمای اتاق به مدت ۶ ماه قابل نگهداری است.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Poly Soft Conc Silicone Softener”