Sanli Soft Conc Silicone Softener

Category:

  • نرمکن سیلیکونی Sanli Soft Conc با استفاده از جدیدترین پایه ی امولسیفایر ها و تنزید ها تولید گردیده است.
  • کلیه ی مواد مصرف شده در ساخت این ماده کاملا دوستدار محیط زیست میباشد.
  • نرمکن سیلیکونی Sanli Soft Conc در برخی از پارچه ها کمی خاصیت الاستیکی میبخشد.
  • به راحتی مورد مصرف قرار می گیرد و امکان رقیق سازی و استفاده از آن در خطوط تولید امکان پذیر می باشد.
  • نرمکن سیلیکونی Sanli Soft Conc در محیط اسیدی تا دمای °C90-95 و در محیط قلیایی تا دمای°C 65-70 پایدار میباشد.
  • ماده ی نام برده در دمای محیط از PH 4-12 پایدار است.
  • نرمکن سیلیکونی Sanli Soft Conc در برابر اثر زردی از ثبات خوبی برخوردار است.
  • با توجه به نحوه ی تولید، این نرمکن فاقد اثر لکه گذاری در شرایط مذکور می باشد.

کاربرد و نحوه مصرف

با توجه به زیر دست و میزان نرمی، بصورت مستقیم بمیزان ۱:۲ تا ۱:۳ رقیق شده و مصرف گردد.

بسته بندی

در بشکه های ۱۱۰ کیلویی موجود می باشد.

نحوه نگهداری

درظروف پلمپ و در دمای اتاق به مدت ۶ ماه قابل نگهداری است.

درصد ماده خشک

38%

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sanli Soft Conc Silicone Softener”

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.