Super Dominant New Sequestering Agent

  • این ماده می تواند در همه فرآیندهای آبی مصرف شود و چون خواص یکنواخت کنندگی، دیسپرس کنندگی و سختی گیری دارد لذا به نرم کردن آب سخت کمک می کند.
  • این ماده یک عامل مؤثر برای پاک کردن نمک های فلزات قلیایی که بر روی سطوح تجمع کرده اند، می باشد.
  • Super Dominant New در فرآیند با یون هایی که باعث سختی آب می شوند، کمپلکس قوی تشکیل داده و از رسوب این مواد بر روی سطوح و ماشین آلات جلوگیری می کند که این حالت باعث شفافیت بیشتر رنگ می شود.
  • این ماده به خاطر داشتن خواص دیسپرس کنندگی بالا ازنشستن ذرات بر روی سطوح جلوگیری می کند بعلاوه دارای برخی از خواص ضدخوردگی ها را است.
  • در pH 11-10 یک کیلوگرم ازمخلوط تهیه شده(20 %) می تواند 15-25 میلی گرم یون کلسیم و 290-320 میلی گرم یون آهن راجذب کند.
  • به علت چند منظوره بودن این ماده، نگهداری و انبارداری آن راحت بوده و در هزینه ها صرفه جویی می شود.

شرایط نگهداری

بسته بندی آن دربشکه های پلاستیکی ۱۱۰ کیلویی است؛ در ظروف پلمپ و در دمای اتاق به مدت ۶ ماه قابل نگهداری می باشد.

pH(دردمای 25 درجه)

حدودا 2

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Super Dominant New Sequestering Agent”