SUPER STAR Silicone Softener

 • در شست و شو فاقد هر گونه کف مزاحم می باشد.
 • دارای خاصیت آنتی استینینگ (اثر ضد لکه گذاری) است.
 • نرمکن سیلیکونی SUPER STAR می تواند در همه فرآیندهای آبی مصرف شده و چون خواص یکنواخت کنندگی و دیسپرس کنندگی و سختی گیری دارد لذا به نرم کردن آب سخت کمک میکند.
 • نرمکن سیلیکونی SUPER STAR بخاطر داشتن خواص دیسپرس کنندگی بالا از نشستن ذرات بر روی سطوح جلوگیری میکند.
 • این ماده دارای خواص ضدخوردگیها است.
 • قدرت این ماده در دمای جوش بسیار بالاتر می باشد.
 • دارای PH اسیدی است که در پروسه خنثی سازی کالای رنگرزی شده با رنگ راکتیو اثر مثبت خواهد داشت.
 • در سیستم های اتوماسیون مناسب بوده چون کمترین زمان را در خطوط اشغال می کند، بنابراین رانده مان تولید را افزایش میدهد.
 • در سیستم های ممتد سفیدگری بعلت داشتن خواص نفوذ دهندگی بالا و پایدارکنندگی مناسب، نتیجه خوبی میدهد.
 • نرمکن سیلیکونی SUPER STAR با استفاده از جدیدترین پایه ی امولسیفایر ها و تنزید ها تولید گردیده است.
 • کلیه ی مواد مصرف شده در ساخت این ماده کاملا دوستدار محیط زیست میباشد.
 • به راحتی مورد مصرف قرار می گیرد و امکان رقیق سازی و استفاده از آن در خطوط تولید امکان پذیر می باشد.
 • نرمکن سیلیکونی SUPER STAR در محیط اسیدی تا دمای °C90-95 و در محیط قلیایی تا دمای°C 50 پایدار میباشد.
 • ماده ی نام برده در دمای محیط از pH 4-11 پایدار است.

کاربرد و نحوه مصرف

بسته به زیر دست و میزان نرمی، بصورت مستقیم بمیزان ۱۰تا ۳۰ گرم بر لیتر مصرف گردد.

بسته بندی

در بشکه های ۱۰۰۰و ۱۱۰ کیلویی موجود می باشد.

نحوه نگهداری

درظروف پلمپ و در دمای اتاق به مدت ۶ ماه قابل نگهداری است.

دانسیته

1.03

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SUPER STAR Silicone Softener”