فاطمه زارعی | درباره ما

کارمند آزمایشگاه تحقیق و توسعه

با همکاری و مسئولیت پذیریِ فاطمه مهربان، برنامه ریزی های واحد تحقیق و توسعه به خوبی پیش میرود.

تاریخ تولد: ۱۳64/6/30

مدرک تحصیلی:‌ کارشناسی تکنسین اتاق عمل

سابقه فعالیت تخصصی: 1 سال