یزدان لطفی - درباره ما

یزدان لطفی

کارمند انبار مرکزی

یزدانِ عزیز با آرامش و یاری مثال زدنی خود، عملکرد خوبی در تیم کهن تاج کیمیا دارد.

تاریخ تولد: ۱۳۷1/10/13

مدرک تحصیلی: سیکل

سابقه فعالیت تخصصی: 1 سال