آنزیم Kohan Lase DR

آنزیم آنتی پراکساید اقتصادی

Category:

خواص فیزیکی

ترکیب شیمیایی: آنزیم کاتالیز

شکل ظاهری: مایع سبز روشن

ساختار یونی: نانیونیک

pH ماده: 6

دانسیته: 1.16

قابلیت: به راحتی درآب حل می شود.

 

خصوصیات

  • Kohan Lase DR گاز O2 را توسط شکست پروکساید به آب تبدیل می کند. به همین دلیل قبل از سفید گری با پروکساید در طول مدت زمان شستشو، آب، زمان و کار صرفه جویی کرده و مقدار مصرف آب را کاهش می دهد.
  • پروسه ی چاپ می تواند بدون نیاز به تغییر حمام شروع شود.
  • Kohan Lase DR می تواند در pH=6-7 عمل کند.
  • Kohan Lase DR اثر منفی بر روی نخ و مواد رنگی ندارد.
  • پس از کار با این ماده نیازی به شستشو نیست و استفاده مکرر از آن مشکلی ایجاد نمی کند.
  • Kohan Lase DR قابل تجزیه در محیط زیست است و محصولاتی که برای مصرف آب ضرر داشته باشد را تولید نمی کند.

 

 کاربرد و نحوه مصرف

برای بیشترین فعالیت Kohan Lase DR:

pH ماده:7-5

دما:°50-45

g/l 0.3-0.8

پس از پروسه سفید گری، شستشو با آب گرم انجام دهید سپس pH را تنظیم کرده و g/l  0.3-0.8 از محصول را اضافه کنید. پروسه را برای 20-15 دقیقه دنبال کنید تا تمام پروکساید از بین برود.

پس از ازمایش پروکساید، می توانید رنگرزی را آغاز نمایید.

 

شرایط نگه داری و بسته بندی

مدت زمان ماندگاری 6 ماه در بشکه های اصلی در دمای زیر 25 و در بشکه های 110 کیلویی موجود می باشد.

کاتالوگ محصول

Click on the link below to download the file

Download

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “آنزیم Kohan Lase DR”

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.