آنزیم Kohan Lase R

آنزیم آنتی پراکساید کنس

Category:

خواص فیزیکی

ترکیب شیمیایی: آنزیم کاتالیز

شکل ظاهری: مایع سبز روشن

ساختار یونی: نانیونیک

pH ماده: 6

دانسیته: 1.12

قابلیت: به راحتی در آب حل می شود.

 

خصوصیات

  • Kohan Lase R گاز O2 را توسط شکست پروکساید به آب تبدیل می کند. به همین دلیل قبل از سفید گری با پروکساید در طول مدت زمان شستشو، آب، زمان و کار صرفه جویی کرده و مقدار مصرف آب را کاهش می دهد.
  • پروسه ی چاپ می تواند بدون نیاز به تغییر حمام شروع شود .
  • Kohan Lase R می تواند در pH=6-7 عمل کند.
  • Kohan Lase R اثر منفی بر روی نخ و مواد رنگی ندارد.
  • پس از کار با این ماده نیازی به شستشو نیست و استفاده مکرر از آن مشکلی ایجاد نمی کند.
  • Kohan Lase R قابل تجزیه در محیط زیست است و محصولاتی که برای مصرف اب ضرر داشته باشد را تولید نمی کند.

 

 کاربرد و نحوه مصرف

برای بیشترین فعالیت Kohan Lase R:

pH ماده :7-5

دما:°50-45

g/l 0.2-0.5

پس از پروسه سفید گری، شستشو با آب گرم انجام دهید. سپس pH را تنظیم کرده و g/l 0.3-0.8  از محصول را اضافه کنید. پروسه را برای 20-15 دقیقه دنبال کنید تا تمام پروکساید از بین برود.

پس از ازمایش پروکساید، می توانید رنگرزی را آغاز نمایید.

 

شرایط نگه داری و بسته بندی

مدت زمان ماندگاری 6 ماه در بشکه های اصلی در دمای زیر 25 و در بشکه های 110 کیلویی موجود می باشد.

کاتالوگ محصول

Click on the link below to download the file

Download

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “آنزیم Kohan Lase R”

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.