شرکای تجاری

DENGE KIMYA

Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Mah. 259. Sokak, No:4/1 Ergene/ Tekirdağ- Türkiye

+90 (282) 6745400

+90 (282)6745401

info@dengekimya.com

شرکت دنگه کیمیا

MERSAN

Akçaburgaz Mahallesi, 97. Sokak, No:6 Esenyurt / İstanbul / Türkiye

+90 (212) 8868750

+90 (212) 8868756

mersan@mersan.com.tr

شرکت مرسان
شرکت دنا
شرکت افه
شرکت ایلیار
شرکت یلدیز