اتوماسیون | کهن تاج کیمیا

Full Automatic Powder Mineral Automation System

Full Automatic Liquid Chemical Automation System

CDD

Powder Dyestuff Automation System

TBT

Powder Dyestuff Weighing & Storage System